Знаете ли, че…

1. Трева всъщност се произнася вреда.

2. Тебеширите пишат и по стъкло, и по дърво, и по дограма, а също така и по килими.

3.  Книгите не са за четене, а за разглеждане с маниакален блясък в очите, защото по страниците има толкова много самолети!

4. Трябва да купим солетки/банани/мляко/хляб/саламче/солетки/бисквити/солетки.

5. Отговорът на “Какво ще ядеш?” е неизменно “Ориз!”

6. През зимата на краката се обува голгашкинг.

7. Когато се удариш и мама цунка удареното, то минава, но и когато мама се удари, ти цункаш удареното и то пак минава.

8. Бирата се сервира на мама в 10.30 сутринта, просто защото е купена и трябва да бъде сложена на масичката.

9. Котката следва да бъде насърчавана да яде/пишка/ака, независимо дали иска или не, ако трябва със сила, нищо, че теб никой не те кара насила да вършиш описаното.

10. Единственото удоволствие, сравнимо с енергичното скачане по леглото, е скачането в локви с възгласи “Много смешно!”

11. Яйцето е красиво, масата е красива, всяко топче е красиво, чорапите са красиви, дрешките са красиви, само Дори, клетата, от “Търсенето на Немо” е грозна риба.

12. Подправките са цветя.

13. Цветя растат по стените на апартамента и можеш да ги береш и да храниш с тях родителите си. Не, не мухъл, цветя, видими едиствено за твоите очи.

14. Един е Покойо и Маша е неговият пророк.

Advertisements

Tags: , , ,

2 responses to “Знаете ли, че…”

  1. Rois says :

    Етапа с ориза ми е познат, при нас отмина. 🙂

    • Pootz says :

      Хаха, при Кица е траен, нищо, че понякога ѝ писва и хвърлям… Няма лошо.

Your thoughts

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: