Archive | May 2014

Знаете ли, че…

1. Трева всъщност се произнася вреда. Read More…

The Double

Като правило не пиша за филми, освен ако извънредно много не са ме ядосали и възмутили/силно харесали. “Двойникът” на Ричард Айоади обаче не ме ядоса, а ме покърти в дълбочина и ме накара да поставя под съмнение наличието на чувство за хумор у себе си, нещо нечувано до момента. Read More…

%d bloggers like this: