Archive | November 2013

AHS: American Humour Story or American Horror, Sorry

I thought I’ve had it with Ryan Murphy after the end of ‘AHS: Asylum.’ Read More…

От Космоса с любов — алелуя!

Седя си и се ядосвам, че толкова години вече няма кой да напише книга, в която да се усеща една жизненонеобходима дистанция към периода до 89-а и съответстващата оплаквация. Read More…

Като мляко

От десет минути беше на степера, след като беше минала през два-три други уреда. Нещо не беше наред с климатика в залата, защото усети, че се поти. Read More…

%d bloggers like this: