Archive | May 2013

1001 nights with Bella – a horror movie

The camera is by the door of a spacious penthouse. Almost the entire wall to the right is taken up by French windows, all openable. Read More…

Advertisements

Notes from the Z-log

For the third time this week I dreamed about fighting zombies (and no, I wasn’t watching or reading anything on the topic). That’s enough, I said. Read More…

Това е нещо друго

Наса се е накиснала в нещо неприятно, почти го подушвам. Снощи ми изпрати файл с “оперативни записки”, както се изрази, и ме закле да го прибера на топло. Ще го прибера, къде ще ходя, само че когато отново благоволи да се обади (телефонът ѝ е изключен), хубаво ще ѝ потрия сол на главата. Read More…

Why the Dixon?

Or how come a guest star in Season 1 of The Walking Dead reached supernova status by Season 3, because, let’s not kid ourselves, that’s exactly what happened. Read More…

The Zombie Survival Guide – мечтата на параноика

   Първо си помислих, че този наръчник е spin-off, един вид, на “Z-та световна война”, но не бях настроена подозрително, защото някой като може да прави нещо добре, го прави добре, независимо дали е за пари или за още пари. Оказа се обаче, че наръчникът е видял бял свят доста преди Войната, факт, от който в хилавите ми гърди разцъфна изцяло нов вид респект към автора. Read More…

Онази изложба

Дружеско предупреждение: Текстът, който следва, може да съдържа описания, неприемливи за хора с чувствителна нервна система и такива, които изпитват искрено преклонение пред човешкото тяло, било поради религиозни или морални причини. Read More…

%d bloggers like this: