Archive | February 2013

Записки от З-дневника

За трети път през последната седмица сънувах, че се бия със зомбита. Казах си “Стига”. Време е да се уважи зовът на подсъзнателното и да се систематизират откровенията с оглед на всякакви евентуалности. С други думи, не се знае знае ли се, та по-добре да сме готови. Да допуснем, че в незнайно учебно заведение  съществува Катедра по зомбистика и трупология (КЗТ). Ето някои от съветите, които академиците, трудещи се в нея, биха могли да предложат на гражданите. Read More…

“Фрида и Фрида” – И още, и още

Калейдоскоп. Това би бил отговорът ми на въпросите “Каква е тая книга?”, “Хубава ли е?”, “За какво става дума?”. Калейдоскоп. Read More…

%d bloggers like this: