Archive | September 2012

Риба без гости по печатнически

Едва ли има някой, интересуващ се от кулинарстване, който да не е попадал на рецепта с грешка. Или пък сам е писал такава, като мен (Шоколадов сладкиш: 300 яйца, …брашно, … мляко, знаете как е, инерция.). Напоследък обаче попаднах на няколко толкова смехообразуващи, че реших да им посветя известен брой думи. Read More…

Ех, младост… – Пикадили в Кумла

“Времето е крадец.” и “Времето е мост.” са съответно първото и последното изречения на “…а площад Пикадили не се намира в Кумла”. Много обичам простите изречения в началото и края на книга. Образуват някак обещаваща рамка на съдържанието, а съдържанието тук е истински вкусно. Read More…

%d bloggers like this: